• Volume 38 • 1984

    Volume 38 • 1984


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v38i0

Articles


De wereldpremière van "Tragedien om Mengin" in Antwerpen op 8 december 1928: A. De Noorse dramaturg Stein Bugge en zijn contacten met Vlaanderen

Viktor Claes

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 5-17

Brieven van Hendrik Conscience VI: [276-300]

Gilbert Degroote

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 19-38

Het gastvrije woord: Een vergelijking tussen de poëzie van Gerrit Achterberg en Paul Celan

Godelieve De Nil

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 39-54

De aardbeving van Lissabon ( 1755-1756) en de receptie ervan in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik

Katrien De Vreese

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 55-67

Lofrede en oorlogsgeweld: De slag bij Coronea in Xenophons Agesilaus (2.6-16)

Viktor D'Huys

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 69-80

Ontstaan en verspreiding van de apocriefe kindsheidsevangelies

Jan Gijsel

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 81-95

Tussen metafoor en metonymie: De stijl van T.S. Eliot, W.H. Auden en Philip Larkin

Guido Latré

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 97-108

Reconstructie en evaluatie van het ontslag van Wies Moens als algemeen secretaris van het Katholieke Vlaamse Volkstoneel (april 1925)

Geert Opsomer

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 109-129

De wereldpremière van "Tragedien om Mengin" in Antwerpen op 8 december 1928: B. De opvoering van de "Tragedie van Mengin" in de K.N.S.

Frank Peeters

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 131-142

Isotagmen en de studie van dialectverschijnselen

Pierre Swiggers

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 143-145

De bibliotheek van Louis Alexander Scockaert, graaf van Tirimont (1633-1708)

Herman Vandormael

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 147-151

Tertius gradus etymologiae: De leer van de etymologie in de Griekse Stoa en bij de Romein Varro

Marc Van Rooij

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 153-174

Vogelspreuken op rijm uit de vroege zestiende eeuw

W.L. Braekman

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 175-188

Herman Teirlincks (1879-1967) toneel in de jaren dertig: het experimenteerlabo als toevluchtsoord voor een "zuiverder" kunst

Jaak Van Schoor

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 189-208

Medisch-geografisch en epidemiologisch onderzoek in België sinds het laatste kwart van de 18de eeuw tot ca. 1850: Een bijdrage tot de sociale geschiedenis

Karel Velle

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 209-229

Een nieuwe visie op de omvang en indeling van de pagus Hasbania (Vle - Xlle eeuw)

Karel Verhelst

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 231-252

Bilingualism, Diglossia and Language Planning: Three Major Topics of Sociolinguistic Concern in Belgium

Roland Willemyns

1984-11-11 Volume 38 • 1984 • 253-272