• Volume 47 • 1993

    Volume 47 • 1993


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v47i0

Articles


De slechte smaak, de goede - en de beste? Universaliteit en particulariteit van het esthetisch oordeel

Karel Boullart

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 11-24

Universele tendenzen in de lexiconstructuur van de Nederlandse dialecten?

Johan De Caluwe and Magda Devos

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 25-37

De remmende invloed van de absolute monarchie op de Belgische Staatsvorming

Paul Janssens

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 39-53

Literair nationalisme: W.B. Yeats tussen universalisme en particularisme

Joep Leerssen

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 55-67

De Zuidelijke Nederlanden en de imperiale politiek van Spanje tijdens de eerste jaren van het bewind van de Kardinaal-Infant (1633-1637)

Randall Lesaffer

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 69-88

Griekse geschiedschrijving in het spanningsveld tussen particulier en algemeen

Guido Schepens

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 89-117

al en nog in de talen van Europa

Johan van der Auwera

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 119-140

Over de eenheid en verscheidenheid van volken: José de Acosta en het Indianenprobleem

Toon Van Houdt

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 141-164

Universele morfologische principes vs. taalspecifiek morfologisch particularisme: een schijntegenstelling?

J. van Marle

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 165-179

De genese van een instructietekst: Pieter Roose en de onderrichtingen voor de kardinaal-infant

René Vermeir

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 181-197

Was Samuel Beckett werkelijk nihilist?

Ralph Bisschops

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 199-224

Utopische en anti-utopische elementen in Peter Handkes Kaspar

Erik Derycke

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 225-238

Tussen sociaal-democratie en marxisme: Camille Huysmans en het Belgisch socialisme voor de Eerste Wereldoorlog

Jan Hunin

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 239-256

Semen est sanguis christianorum (?): Een herinschatting van de rol van de christenvervolgingen in de kerstening van het Romeinse Rijk

Danny Praet

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 257-268

Andreas Hoius en Justus Lipsius (met een onbekende brief aan Lipsius)

Dirk Sacré

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 269-292

Kola: Antieke en moderne visies op taalkundige geleding

Frank Scheppers

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 293-314

Voornamelijk Oudenaarde in de twintigste eeuw

Johan Taeldeman and Nathalie Van Overwaele

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 315-336

Twintig jaar germanismen in Van Dale en in andere verklarende woordenboeken

Siegfried Theissen

1993-12-01 Volume 47 • 1993 • 337-350