• Volume 53 • 1999

    Volume 53 • 1999


DOI: https://doi.org/10.21825/kzm.v53i0

Articles


De doorbraak van de volkstaal als geschreven taal in de documentaire bronnen: Op zoek naar verklaringen in de context van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen in de dertiende eeuw

Thérèse de Hemptinne

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 7-21

De "vadertaal" Latijn in de dertiende eeuw

Marc Van Uytfanghe

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 23-53

De opkomst van het Frans in de oorkonden vanaf het einde van de twaalfde eeuw

Willy Van Hoecke

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 55-79

Het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren

J.W.J. Burgers

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 81-99

Vrouwennamen in Middeleeuws Holland: Germaanse en niet-Germaanse vrouwennamen in Holland tot 1300

Tanneke Schoonheim

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 101-117

Wereldse literatuur in het dertiende-eeuwse Vlaanderen

Jozef D. Janssens

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 119-135

De oorkondentaal van een dertiende-eeuwse Middelnederlandse scribent uit Brugge

Mieke Leroy

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 137-166

Geletterdheid en boekengebruik bij de vroegste begijnen

Walter Simons

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 167-180

Jacob van Maerlants bewerking van het Secretum secretorum

Jozef Brams

1999-12-09 Volume 53 • 1999 • 181-194