Volume 95 • Issue 1-2 • 1958

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v95i1-2

Bijdragen


Bisschop Walter van Marvis en de eerste Minderbroederskloosters in het bisdom Doornik

P. Declerck

1958-02-26 Volume 95 • Issue 1-2 • 1958

Schilderijen uit het patrimonium van het "Brugsche Vrije" in het Gerechtshof te Brugge

G. Gyselen

1958-02-26 Volume 95 • Issue 1-2 • 1958

Oorkonden en mededelingen


"Cracht" en "(Veel)voude cracht" als stafbeding in Brugse rechtsteksten

C. Wyffels

1958-02-26 Volume 95 • Issue 1-2 • 1958

Problemen betreffende XVIIIe eeuwse Brugse beeldhouwers

L. Devliegher

1958-02-26 Volume 95 • Issue 1-2 • 1958

Het begin van het haringkaken te Biervliet (rond 1400)

R. Degryse

1958-02-26 Volume 95 • Issue 1-2 • 1958