Volume 122 • Nummer 1-2 • 1985

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v122i1-2

Bijdragen


Een handschrift van de clericale O.L.V.-broederschap van studenten van Parijs te Ieper, bewaard in het Rijksarchief te Brugge (XIVde eeuw).

P. Trio

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

Brugse studenten aan de universiteit. Studiekosten en studiefinanciering in de tweede helft van de zestiende eeuw.

P. Vandermeersch

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

De Brugse biervoerders en de aksijnskontrole eind (15de-17de eeuw).

A. Vandewalle

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

Oorkonden en mededelingen


De oorsprong van de kongregatie der Broeders Xaverianen.

J. Devadder

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

Brief van J. B. Malou, bisschop van Brugge, aan professor J. Moeller over het onderricht in de geschiedenis in de colleges, 20 september 1853.

B. Janssens de Bisthoven

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

Het aandeel van Oostende en Brugge in het "oorlogstoerisme" tijdens het interbellum.

M. Constandt

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985

Vlaamse Biografica


Ferdinand Augustijn Snellaert - Van armen huyze ben ik "niet"

L. Valcke

1985-02-28 Volume 122 • Issue 1-2 • 1985