Volume 150 • Issue 1 • 2013

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v150i1

Artikels


Ordericus Vitalis (1075-1142?) en het graafschap Vlaanderen.

R.C. Van Caenegem

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 3-12

Damme en Sluis: de oorsprong en vroege stadsontwikkeling van twee middeleeuwse Zwinstadjes

Ward Leloup and Bram Vannieuwenhuyze

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 13-56

Herwaardering van de aankomstlegende van het Heilig Bloed in Brugge

Rinaldo Neels

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 57-100

Jan Floreins. Enkele gegevens over zijn beheer in het laat-middeleeuws Sint-Janshospitaal te Brugge

Jacques Mertens

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 101-111

Franciscus van Aefferden, proost van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge (1681-1709). Een niet onbesproken opvolging.

Maurice Vandermaesen

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 113-117

Westende centre d'Art: de badplaats Westende als nieuwe kunstenaarskolonie?

Marc Constandt

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 119-137

'Het zal weer vollen bak zijn'. Een geschiedenis van de vrijetijdsbesteding in het volkshuis en Feestpaleis te Menen (1944-1955)

Gerlien Decancq

2013-06-30 Volume 150 • Issue 1 • 2013 • 139-166