Volume 152 • Issue 2 • 2015

Artikels


De Poortersloge van Brugge : een sociale en culturele geschiedenis van een uniek laatmiddeleeuws gebouw

Frederik Buylaert, Jelle De Rock, Jan Dumolyn and Ingrid Geelen

2015-03-04 Volume 152 • Issue 2 • 2015 • 225–284

Strijden op diverse fronten ter redding van het zielenheil. De stichtingen van priester en meester Pieter van Beselare te Ieper uit het gebin van de 15de eeuw.

Paul Trio

2015-03-04 Volume 152 • Issue 2 • 2015 • 285–324

Appeltjes van Oranje : de identificatie van een zestiende-eeuwse familie

Valerie Gersen

2015-03-04 Volume 152 • Issue 2 • 2015 • 325–340

De erfenis van Paul Otlet : de oostelijke uitbreiding van Westende-Bad 1903-1914

Marc Constandt

2015-03-04 Volume 152 • Issue 2 • 2015 • 341–363

De Codex Vulcanius 97 op de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Fortunae ludicrum?

Alfons Dewitte

2015-03-04 Volume 152 • Issue 2 • 2015 • 365–373