Volume 155 • Nummer 2 • 2018

Artikels


De Brugse Burg in 1127. Waar stond de grafelijke woning in de tijd van Galbert van Brugge?

Marc Ryckaert

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 241–263

Netwerken voor God en nageslacht : de familie van Mortagne op prebendenjacht in laatmiddeleeuws Vlaanderen

Hendrik Callewier

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 265–290

Hoeke in de zestiende eeuw : een club van welgestelde mannen.

Kristiaan Dillen

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 191–329

De eed van het Brugse smedenambacht (1783), een groepsportret van Bernardus Fricx

Erik Muls

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 313–358