Volume 92 • Nummer 1-2 • 1955

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v92i1-2

Bijdragen


A propos des dentelles du Musée Gruuthuse

M. Risselin-Steenebrugen

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

De toestand van het gemeentelijk onderwijs, inzonderheid in West-Vlaanderen, bij het begin van de XIXe eeuw

L.A. Ducheyne

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

De "Hoge Andjoen" te Werken

D. Slembrouck and G. T'Jonck

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

Oorkonden en mededelingen


Westvlaamse familiewapens in een handschrift van de stadsbibliotheek te Brugge

G.I. Lieftinck

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

De parochies waar het St.Pieterskapittel van Kassel het tiendrecht bezat

J. De Cuyper

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

Een contract voor wijnuitvoer te Brugge in 1368

E.I. Strubbe

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

Willem Moreel in de Nieuwpoortse stadsrekening van 1502

R. De Gryse

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

Steekproeven in de Romaanse kerk van Rekkem

H.A. Pauwels

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955

Over een schilderij van G. de Pélichy

A. Schouteet

1955-02-25 Volume 92 • Issue 1-2 • 1955