Bijdragen

Bisschop Walter van Marvis en de eerste Minderbroederskloosters in het bisdom Doornik

Author
  • P. Declerck

How to Cite:

Declerck, P., (1958) “Bisschop Walter van Marvis en de eerste Minderbroederskloosters in het bisdom Doornik”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 95(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v95i1-2.4193

Downloads:
Download PDF
View PDF

400 Views

242 Downloads

Published on
26 Feb 1958
Peer Reviewed
License