Volume 152 • Issue 1 • 2015

Artikels


Het ontstaan van de Brugse parochies tijdens de vroege middeleeuwen : nieuwe inzichten bij een oud vraagstuk

Brigitte Meijns

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 3–81

Enkele gegevens over voeding in de 14de eeuw. De huishouduitgaven van de "vrouwe van Pittem" (1386-1391)

Jacques Mertens

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 83–92

Een triptiek voor de Eekhoutabdij door Pieter I Claeissens (+1576)

Anne van Oosterwijk

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 93–106

De Brugse contacten van Bernard Verschoot (1730-1783), eerste hofschilder en Academiedirecteur in Brussel

Paul Huys

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 107–131

Analyse van het profiel en de bestraffing van de bunkerbouwers in Vlaanderen na de Tweede Werledoorlog

Koen Goeminne

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 133–155

De Gelder Madonna (Groeningemuseum Brugge)

Roland Van Belle

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 157–164

Geertrui van Saksen of van Werl?

Ludo Valcke

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 165–174

Patroonheiligen van de parochiekerken in het graafschap Vlaanderen op het einde van het Ancien Regime.

Paul Vandewalle

2015-03-04 Volume 152 • Issue 1 • 2015 • 175–186