Volume 134 • Issue 1 • 1997

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v134i1

Artikels


Enkele nota's over de burcht en de oudste stadsomwalling van Brugge.

L. Devliegher

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Ridder Goswin de Wilde (?-1394) uit Sint-Andries-Brugge en Varsenare, de eerste soeverein baljuw van Vlaanderen

J. Sabbe

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

De laat-middeleeuwse visserij te Slepeldamme en te Coxide

J. Mertens

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

De schilder Hans Memling. Als Brugs poorter financieel, sociaal en politiek doorgelicht.

A. Janssens

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Enkele gegevens betreffende de bevolking van Hondschoote (2e helft 16e - 1e helft 17e eeuw).

P. Vandewalle

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Cronache de singniori di Fiandra: een Italiaanse kroniek van Vlaanderen.

S. Corbellini

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Jacob de Meyere historiograaf, met een vertaling van de boeken IX en X van zijn "Flandricarum Rerum Libri X" uit 1531.

A. Dewitte

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Karel van Croÿ en de reconciliatie van Brugge, 1583-1584.

S. Slos

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

De "triage des titres" in het Leiedepartement (1796-1802). Tussen wet en werkelijkheid.

M. Vandermaesen

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Jacob Toussaint Neyts en de Vlaemsche Opera

B. Van Oostveldt

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997

Demografie en Vlaamse Beweging. Kenmerken van het demografisch gebeuren in Vlaanderen: gisteren, vandaag en morgen.

Chr. Vandenbroeke

1997-03-01 Volume 134 • Issue 1 • 1997