Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v103i1-2

Bijdragen


De ondergang van twee Vlaamse adellijke geslachten in de 14e eeuw: de heren van Wessegem en van Praet

J. Sabbe

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

Het Sint-Janshospitaal te Brugge rond 1550

J. De Smet

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

De merken van het Iepers edelsmedengilde

C. Denorme

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

Oorkonden en mededelingen


Onbekende bronnen over de stormvloed van 1530

M. Baelde

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

Appoort. Een term uit de kerkelijke boekhouding in Vlaanderen 1300-1600

A. Viane

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

Twee schilderijen uit de verzameling van W. Deys (+ 1828) in het Stedelijk museum voor schone kunsten te Brugge

A. Schouteet

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966

Een oorkonde van 1259 betreffende de abdij Ter Hagen

A. Schouteet

1966-02-26 Volume 103 • Issue 1-2 • 1966