Volume 154 • Issue 1 • 2017

Artikels


Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesiê

Jelle Haemers

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 3–30

Het cleeden van de derthien arme mannekens : het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers) en de fundatie van Gruuthuse (1474)

Erik Muls

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 31–54

Misdaad en straf in de achttiende-eeuwse kasselrij Ieper

Kaat Cappelle

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 55–98

Rurale eigendomsmisdrijven in het gerechtelijk arrondissement Brugge (1845-1895) : een siciaalhistorische conflictanalyse

Dieter Bruneel

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 99–153

Het Westendse netwerk van Nicolas Lembrée

Marc Constandt

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 155–179

Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge

Sophie De Schaepdrijver

2017-03-04 Volume 154 • Issue 1 • 2017 • 181–194