Volume 101 • Nummer 1 • 1964

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v101i1

Bijdragen


De Brugse compagnie Despars op het einde van de 15e eeuw

O. Mus

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Sur les traces des pélerins flamands, hennuyers et liégeois au Monastère Sainte-Catherine du Sinaï

B. van de Walle

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Jan van Hille en zijn verblijf in Batavia (1655-1662)

V. Arickx

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Brugse kranten en gazettiers in de Spaanse Nederlanden

Th. Luykx

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Oorkonden en mededelingen


Het tafereel van St. Crispijn en St. Crispinianus te Sint-Omaars

L. Vande Walle

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

De Blijde Inkomst van Karel de Stoute en Margaretha van York te Damme in 1468

L. Devliegher

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Een brief over het werk van Simon Stevin door zijn zoon Hendrik, 1636

A. Schouteet

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Landbouwbedrijven in het Ieperse in 1695

D. Dalle

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Het bestek van de preekstoel uit de kerk van Watervliet (12 december 1723)

D. Verstraete

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964

Kanunnik J.O. Andries en de geschiedenis van Wingene

J. Raes

1964-02-26 Volume 101 • Issue 1 • 1964