Volume 147 • Issue 1 • 2010

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v147i1

Artikels


Een demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd

Heidi Deneweth

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 3-48

Communicatie en postsystemen in het laatmiddeleeuwse Brugge

Hannes Lowagie

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 49-66

Hendrik Pulinx jr., Emmanuel van Speybrouck en Paulus de Cock: drie Brugse architecten en hun professionele bibliotheek

Dirk Van de Vijver

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 67-105

Heliopolis made in Westende? De Westendse leerschool van architect Ernest Jaspar

Marc Constandt

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 107-124

De verstoorde jeugd van Berten Pil

Joachim Jonckheere

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 125-157

De repressie in het katholiek lager onderwijs na de Tweede Wereldoorlog in het bisdom Brugge

Lien Mahieu

2010-06-30 Volume 147 • Issue 1 • 2010 • 159-200