Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v96i3-4

Bijdragen


De hervorming van de Admiraliteit op het einde van de XVIe eeuw met betrekking tot Duinkerken

F. Pollentier

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

Abdis Bernarde Veranneman-Triest. Het beheer van de goederen van Spermalie van 1663 tot 1672

A. De Meester

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

Aantekeningen over kerkelijke heraldiek en sfragistiek te Brugge

M. English

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

Oorkonden en mededelingen


Nog het begin van het haringkaken te Biervliet

R. Degryse

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

Een geval van Beste Hoofd te Oostkerke, 1424

J. De Smet

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959

De Brugse goud- en zilversmeden onder het ancien regime. Hun archief. Hun merken

A. Schouteet

1959-02-26 Volume 96 • Issue 3-4 • 1959