Volume 141 • Issue 1-2 • 2004

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v141i1-2

Artikels


De drang naar macht. De Ieperse stadsmagistraat in de veertiende eeuw (1328-1383)

Dieter Viaene

2004-06-30 Volume 141 • Issue 1-2 • 2004 • 3-42

Noyt zoo grooten luyster van Edeldom. Een sociale analyse van de rederijkerskamer van De Heilige Geest in het zeventiende-eeuwse Brugge

Petra Vanhoutte

2004-06-30 Volume 141 • Issue 1-2 • 2004 • 43-99

Spanningen tussen geestelijke dochters, families en geestelijke leiders te Brugge (17de en 18de eeuw)

Heidi Deneweth

2004-06-30 Volume 141 • Issue 1-2 • 2004 • 100-140

Mijn herte breekt als ik zie en hoore al wat men op Heilighdagen pleegt. De feesten en rituelen van het Directoire in confrontatie met de volkscultuur in het Leiedepartement

Liesbet Van Nieuwenhuyse

2004-06-30 Volume 141 • Issue 1-2 • 2004 • 141-182