Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v110i1-2

Bijdragen


Twee (Wevers)opstanden te Brugge (1387-1391)

J. Mertens

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

De Oosterlingen en andere vreemde kooplieden te Brugge en kerkelijke en sociaal-caritatieve instellingen

H.J. Leloux

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

Oorkonden en mededelingen


Gillis van Kemmele, Brugs schilder uit de eerste helft van de 16e eeuw?

A. Schouteet

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

Maandelijkse priesterconferenties in het bisdom Ieper

P. Declerck

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

Herstellingen aan de Sint-Antoniuskerk te Blankenberge ten tijde van pastoor Royer (1740-1766)

R. Boterberge

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

Brugse kerken en adellijke voorrechten op de vooravond van de Franse Omwenteling

J. Geldhof

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973

De laatste dagen van de Duitse bezetting van Brugge 1-13 september 1944, door Jos. Reubens

A. Schouteet

1973-02-27 Volume 110 • Issue 1-2 • 1973