Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v133i1-3

Artikels


Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490.

A. Janssens

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Het waterbaljuwschap en een spectaculaire schipbreuk te Sluis in 1390 naar een ambtelijk verslag van dat jaar.

R. Degryse

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Hildebrand Veckinchusen te Brugge: de activiteit van een Hanzeatisch koopman in de eerste decennia van de vijftiende eeuw.

J. Mertens

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

La nation et le quartier des Castillans de Bruges (XVe et XVIe siècles).

H. Casado Alonso

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Het broederschap van de schoenmakersknechten of "elsenaars" te Brugge.

K. Van Quathem

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

De Brugse drukker-uitgever Joseph van Praet (1724-1792) en zijn tijd

A. Van den Abeele

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

De oudste stadsrekeningen van Brugge. Bij een nieuwe editie.

A. Vandewalle

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Oorsprong en vroege ontwikkeling van stadsrekeningen in de Nederlanden.

R. van Schaïk

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw.

W. Prevenier

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Kleine Bijdragen


De Poortersloge: een stapje terug in de tijd

M. Vandermaesen

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

De verkoop van roerende goederen uit de nalatenschap van de Brugse kunstschilder Joseph-Denis Odevaere (Brussel, 1834)

J. Mertens

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Biografica


Kanunnik Théodore Arents de Beerteghem, 1816-1886

B. Janssens de Bisthoven

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996

Kanunnik Charles Coppieters Stockhove, 1846-1917

B. Janssens de Bisthoven

1996-03-01 Volume 133 • Issue 1-3 • 1996