Articles

784 results

De sluipwegen van de roem. James Ensors streven naar erkenning en verkoop ten tijde van 'Les XX' (1883-1893)

Marjoleine Delva

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 137–171

De strafrechtelijke vervolging van het activisme in West-Vlaanderen, 1918-1921

Jos Monballyu

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 173–214

De Brugse Burg in 1127. Waar stond de grafelijke woning in de tijd van Galbert van Brugge?

Marc Ryckaert

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 241–263

Netwerken voor God en nageslacht : de familie van Mortagne op prebendenjacht in laatmiddeleeuws Vlaanderen

Hendrik Callewier

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 265–290

De eed van het Brugse smedenambacht (1783), een groepsportret van Bernardus Fricx

Erik Muls

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 313–358

Maurice Otlet : een miskend medestichter van Westende-Bad?

Marc Constandt

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 83–107

Hoeke in de zestiende eeuw : een club van welgestelde mannen.

Kristiaan Dillen

2018-02-20 Volume 155 • Issue 2 • 2018 • 191–329

Burgerlijke hospitalen binnen de ziekenzorg van het Spaanse leger. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, 1621-1713

Stan Pannier

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 41–81

De inwoners van Brugge in de twaalfde en dertiende eeuw : een prosopografische studie

Leen Bervoets

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 3–40

Wie is dat mysterieuze 'Kinsoen-meisje' in de Brugse collectie?

Daniël De Clerck

2018-02-20 Volume 155 • Issue 1 • 2018 • 109–136

Honderdvijfenzeventig jaar Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

André Vandewalle

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 249-255

175 jaar Genootschap voor Geschiedenis - Verslag Symposium

Michel Nuyttens

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 311-322

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge binnen de maatschappelijke context na 1945 en de rol van historische verenigingen in de 21 ste eeuw

Jan Dumolyn

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 294-309

Konvooieringsschepen voor de Spanjevaart vanuit Oostende tijdens de laatste decennia van de 17de eeuw

Robert Boterberge

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 377-396

De sociaal-politieke verhoudingen binnen het Brugse stadsbestuur tijdens het midden van de 14de eeuw (1329-1361)

Jan Dumolyn and Mathys Lenoir

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 323-376

Zin en noodzaak van lokaal historische genootschappen. Laudatio 175 jaar Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Marc Boone

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 256-267

Voorwoord: Honderdvijfenzeventig jaar Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

André Vandewalle

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 247-248

Geleerdheid, identiteit en (een beetje) genootschappelijkheid De Société d'Emulation, 1839-1914

Tom Verschaffel

2014-11-30 Volume 151 • Issue 2 • 2014 • 268-293

Waar kwam de Historie van B. Cornelis (1569) van de pers? Het spoor terug naar plaats van uitgave, boekverkoper en boekdrukker

Karel Bostoen

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 65-111

'Memory Wars?' Nationalisme en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Duitse, Britse en Franse reisgidsen tijdens het interbellum

Marjolein Kinsbergen

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 195-222

Sinjoren aan zee: Antwerpenaars in de badplaats Westende (1905-1914)

Marc Constandt

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 143-156

De inname van Brugge op woensdag 14 oktober 1914

Patrick Verbeke

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 157-194

Op zoek naar een thuis. Verlaten kinderen in Brugge, 1879-1880: een levensloopanalyse

Lore Muse

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 113-141

De klacht van de Nieuwpoortse "Boene Gent" (1295)

Jeroen Vermeersch

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 3-36

Een middeleeuwse vendetta in de Westhoek. De moord op ridder Filips van Haveskerke te Poperinge ( c.1353-1355)

Kristof Papin

2014-06-30 Volume 151 • Issue 1 • 2014 • 37-64