Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v125i1-2

Bijdragen


Kerkelijke alarmkreten over kinderversmachting door het bij zich in bed nemen van zuigelingen (16de-18de eeuw)

H. Storme

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

De dekens van het St.-Donaaskapittel in Brugge vóór 1200.

G. Declercq

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

Oorkonden en mededelingen


Een Iepers gevangenisreglement met de rechten van de cipier, ca. 1500.

R. Opsommer

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

Paschier en Isabella gespiegeld aan Berthulphus en Ansberta. Een theatertweeluik door P. De Vos, 1720.

J. Huyghebaert

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

Vlaamse Biografica


Het geslacht Odolf in het ambacht van de beeldenmakers en de zadelmakers te Brugge tijdens de 15de en de 16de eeuw.

A. Schouteet

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988

Een christen-democraat te Brugge. Enkele nieuwe aspecten omtrent Camiel Moeyaert (1868-1946).

J. Strobbe

1988-03-01 Volume 125 • Issue 1-2 • 1988