Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v93i1-2

Bijdragen


Vlaamse vluchtelingen te Douai. Hun verweer tegen Marnix' Biënkorf, 1578-1584

A. Viane

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

Beschouwingen over 1302

J.F. Verbruggen

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

Verdachte boeken en drukkerspractijken

J. Buntinx

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

Oorkonden en mededelingen


Supplément aux régestes de Thierry et de Philippe d'Alsace

E. Brouette

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

Oudheidkundig onderzoek in de S. Amandskerk te Hooglede

J. Mertens and L. Devliegher

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956

Enkele aantekeningen nopens het gelijktijdig gebruik van Kerst- en Paasstijl tijdens de eerste regeringsjaren van gravin Johanna van Konstantinopel

P. Favorel

1956-02-26 Volume 93 • Issue 1-2 • 1956