Bijdragen

Brugse studenten aan de universiteit. Studiekosten en studiefinanciering in de tweede helft van de zestiende eeuw.

Author
  • P. Vandermeersch

How to Cite:

Vandermeersch, P., (1985) “Brugse studenten aan de universiteit. Studiekosten en studiefinanciering in de tweede helft van de zestiende eeuw.”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 122(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v122i1-2.4482

Downloads:
Download PDF
View PDF

432 Views

262 Downloads

Published on
28 Feb 1985
Peer Reviewed
License