Bijdragen & Bronnen

Een rapport van hoofdaalmoezenier J. Marinis aan kardinaal Mercier over de Vlaamse Beweging aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog

Author
  • Robrecht Boudens

How to Cite:

Boudens, R., (1995) “Een rapport van hoofdaalmoezenier J. Marinis aan kardinaal Mercier over de Vlaamse Beweging aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 54(2), 63-79. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v54i2.13141

Downloads:
Download PDF
View PDF

254 Views

119 Downloads

Published on
01 Jan 1995
Peer Reviewed
License