Volume 54 • Nummer 4 • 1995

Bijdragen & Bronnen


Het Van Severen-jaar voorbij. (Tweede deel)

Romain Vanlandschoot

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 234-244

Een debat over totalitarisme in de jaren dertig: Victor Leemans’ bijdrage tot de polemiek omtrent Max Lamberty’s idee

Frank Judo

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 185-199

Stijn Streuvels en Hamburg. De voordrachtsreis (1935) en de Rembrandtprijs (1936)

Kathryn Smits

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 201-219

Dokter Alfons Van de Perre herdacht

Lode Wils

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 221-227

Nieuwe uitgaven


Recensie van: Verzameld Journalistiek Werk, dl. 15. Nieuwe Rotterdamsche Courant, november 1926 – januari 1929, met enkele aanvullingen 1906 / Karel Van de Woestijne (1995)

Pieter Van Hees

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 229-230

Recensie van: Zannekin. Jaarboek 17 (1995)

Lode Wils

1995-01-01 Volume 54 • Issue 4 • 1995 • 241