Bijdragen & Bronnen

Het ACW, de katholieke partij en de taalwetgeving, 1929-1932 (Tweede deel)

Authors
  • Lode Wils (-)
  • Emmanuel Gerard (-)

How to Cite:

Wils, L. & Gerard, E., (1997) “Het ACW, de katholieke partij en de taalwetgeving, 1929-1932 (Tweede deel)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 56(1), 3-24. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v56i1.13049

Downloads:
Download PDF
View PDF

96 Views

63 Downloads

Published on
01 Jan 1997
Peer Reviewed
License