Volume 59 • Nummer 2 • 2000

Bijdragen & Bronnen


Activistische ballingen in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog: Deel I

Winfried Dolderder

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 67-98

“Een heilig man voor Vlaanderen”: Emiel Vliebergh, 1872-1925

Leen Van Molle

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 99-109

Nieuwe uitgaven


Recensie van: De ideologische evolutie van Joris van Severen (1894-1940): Een hermeneutische benadering / Luc Pauwels (1999)

Georgi Verbeeck

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 110-112

Recensie van: Het vuur in de verte: Over hoop en permanente revolutie / Maurits Coppieters (1999)

Lode Wils

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 112-113

Recensie van: Nationalism in Belgium. Shifting identities, 1780-1995 / Louis Vos en Kas Deprez (eds.) (1998)

Maarten Van Ginderachter and Tom De Meester

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 114-121

Recensie van: Nationalisme in België. Identiteiten in beweging, 1780-2000. Over Belgen, Vlamingen, Walen, Franstaligen, Brusselaars, Duitstaligen, Fransen, Groot-Nederlanders en Nieuwe Belgen / Kas Deprez, Louis Vos (1999)

Maarten Van Ginderachter and Tom De Meester

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 114-121

Recensie van: Vlamingen komt in massa. De Vlaamse beweging als massabeweging / Guy Leemans, Luc Boeva, Gita Deneckere en Frans-Jos Verdoodt (red.) (1999)

Pieter Van Hees

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 121-123

Recensie van: Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, 2 dln. / Jan Art en Luc Luc François (1999)

Pieter Van Hees

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 123-125

Signalement van: Modern Europe after Fascism 1943-1980s / Stein Ugelvik Larsen (ed.) (1998)

Lode Wils

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 126

Signalement van: De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986 / Jan Willem Stutje (2000)

Guy Leemans

2000-01-01 Volume 59 • Issue 2 • 2000 • 126