Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer

Bijdragen & Bronnen


Nationale bewegingen en geschiedschrijving. Acta van het colloquium over de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa / Proceedings of the symposium on the historiography of the Flemish movement and of other national movements in Europe

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer

Inleiding / Introduction

Frans-Jos Verdoodt

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 6-17

Een uitdijend verhaal. De historiografie van de Vlaamse beweging, 1995-2005 / The historiography of the Flemish movement (summary)

Marnix Beyen

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 18-34

L’historiographie du mouvement wallon / De historiografie van de Waalse beweging (samenvatting)

Chantal Kesteloot

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 36-57

De opbouw van een Brusselse identiteit. Naar een Brussels Gewest-Gemeenschap? / The construction of a Brussels identity. Towards a Brussels Region-Community? (summary)

HarrY Van Velthoven

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 58-79

Communautaire breuklijnen en de from below-aanpak in de historiografie van de Vlaamse beweging / Divergences between Flemings and Francophones and the from below approach in the historiography of the Flemish movement (summary)

Maarten Van Ginderachter

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 80-90

The Historiography of ‘Catalanism’. Ambiguities and consistencies in the imagining of Catalan Nationalism in the nineteenth and twentieth centuries / De historiografie van het ‘Catalanisme’. Dubbelzinnigheden en consistenties bij de verbeelding van het Catalaans nationalisme in de 19de en 20ste eeuw (samenvatting)

Enric Ucelay-da Cal

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 92-133

Het geopolitieke paradigma. Nationalisme-onderzoek in Oost-Europa (Polen, Sovjet-Unie, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne) / The geopolitical paradigm. Research on nationalism in Eastern Europe (summary)

Idesbald Goddeeris

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 134-150

Des historiens au service d’une nation nachevée, la Bretagne / Historici in dienst van een onvoltooide natie, Bretagne (samenvatting)

Yann Fournis and Tudi Kernalegenn

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 152-191

Nationalisme en historiografie / Nationalism and historiography

Louis Vos

2005-01-01 Volume 64 • 2005 • bijzonder nummer • 192-201