Oorkonden en mededelingen

Een brief over het werk van Simon Stevin door zijn zoon Hendrik, 1636

Author
  • A. Schouteet

How to Cite:

Schouteet, A., (1964) “Een brief over het werk van Simon Stevin door zijn zoon Hendrik, 1636”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 101(1). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v101i1.4271

94 Views

88 Downloads

Published on
26 Feb 1964
Peer Reviewed
License