Volume 143 • Nummer 1-2 • 2006

DOI: https://doi.org/10.21825/hvgg.v143i1-2

Artikels


Woord vooraf

Redactie Handelingen

2006-05-09 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 3

Jacques Mertens, een bio-bibliografie

Griet Maréchal

2006-05-11 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 4-43

De Gentse bisschop Antoon Triest elf maal op bezoek te Emelgem (1624-1655)

Michel Cloet

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 44-63

Een museum over de geschiedenis van Kortrijk

Isabelle De Jaegere

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 64-73

Pastorieën bouwen en verbouwen in de 18de eeuw

Luc Devliegher

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 74-145

Vergeten verleden in het Brugse Groeningemuseum. Sporen van de kunstenaars Bernard Bauwens, Rochus Serneels, Philippe Van Houtte en Henri Julien De Stoop, 18de - 19de eeuw

Dominique Marechal

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 146-163

Spiegelstraffen in het Brugse strafrecht in de eerste helft van de 16de eeuw

Jos Monballyu

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 164-186

De situering van de Ieperse handelswijk in de 11de, 12de en 13de eeuw

Octaaf Mus

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 188-197

Het Sint-Donaaskapittel en de Duinenabdij: buren op de Brugse Burg (1624-1649)

Kurt Priem

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 198-206

Brugge, Ieper en Oostende in de Thesaurus Philopoliticus van Daniël Meisner (Frankfurt, 1623-1632)

Marc Ryckaert

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 208-224

De grote sterfte van 1438-39 in Ieper. Nieuwe inzichten op basis van een rekening van de O.L.V.-broederschap van Parijse scholieren

Paul Trio

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 226-245

Een opstandige edelman en zijn geschilderd portret: Robert van Belle, heer van Schonewalle (ca. 1540 - ca. 1572)

Ludo Vandamme

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 246-274

Wonderen bij de Arme Claren Coletienen in Brugge, 16de - 19de eeuw

Andries Van den Abeele

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 276-296

Een triptiek met de wethouders van Brugge door Michiel Janssens, 1637

Andre Vandewalle

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 298-307

De prijsevolutie van de landbouwgrond in de kasselrij Sint-Winnoksbergen vóór en na de crisis op het einde van de 16de eeuw

Paul Vandewalle

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 308-322

Verlaging van de kiescijns en verkiezingen te Brugge, 1848

Romain Van Eeno

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 324-357

Archivarissen en documentenbeheerders in een veranderend Vlaams archievenlandschap. De sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de VVBAD, 1998-2006

Johan Vannieuwenhuyse

2006-11-05 Volume 143 • Issue 1-2 • 2006 • 358-389