• Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique

    Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique


Articles


De repressie en de politieke agenda : September 1944 - november 1952

Luc Huyse

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 415-425

Twintig jaar politieke strijd rond de abortuswetgeving in België (1970-1990)

Els Witte

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 427-487

De liberalisering van abortus als strijdpunt in de Belgische politiek 1971-1990

Marc Hooghe

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 489-509

La participation politique en Belgique ... : Essai de mesure des attitudes

Michel Collinge

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 511-535

Imperiali, D'Hondt en Niemeyer als verdelingstechnieken bij de gemeenteraadsverkiezingen : Een simulatie aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988

Johan Ackaert

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 537-556

De ontwikkeling van de collectieve uitgavenquote en de ombuigingen in de gemeentefinanciën

Wim Moesen, Jacques Vanneste and Yolande Vansina

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 557-577

Een economische benadering van pressiegroeperingen

Frank Naert

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 579-593

Parlementsleden over het parlement en hun taak : Onderzoek van gepercipieerde en gepropageerde beelden inzake het parlement bij de Vlaamse Kamerleden van 1977 tot 1987

Peter Weckx

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 595-625

Bibliografie


Selectie uit de toegestuurde werken - Sélection des livres reçus - Selection from the received book

Editor Res Publica

1990-12-30 Volume 32 • Issue 4 • 1990 • Strijdpuntbesluitvorming - verkiezingstechnologie - participation politique • 627-629