• Volume 48 • Issue 1 • 2006

    Volume 48 • Issue 1 • 2006


Articles


Het verdeelde Brusselse stadsgewest : de politiek-electorale tegenstelling tussen stad en rand

Filip De Maesschalck and Sarah Luyten

2006-03-30 Volume 48 • Issue 1 • 2006 • 2-24

Een kandidaat uit mijn buurt? : De scheve spreiding van kandidaten voor de Brusselse gewestverkiezingen over armere en rijkere buurten

Dirk Jacobs

2006-03-30 Volume 48 • Issue 1 • 2006 • 25-39

Voor gemeente en lokaal belang ? : De verwevenheid van het lokale en regionale niveau in Brussel via de cumulatie van mandaten (1989-2004)

Joost Vaesen

2006-03-30 Volume 48 • Issue 1 • 2006 • 40-65

Kiesdrempels, districtgrootte en het aantal partijen in systemen van Evenredige Vertegenwoordiging

Patrick Vander Weyden

2006-03-30 Volume 48 • Issue 1 • 2006 • 66-82