• Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge

    Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge


Verslagboek van het Vijfde Congres van het Politologisch Instituut - Rapport du Cinquième Congrès du Politologisch Instituut

Articles


Politieke aliënatie en parlementaire hervormingen

Guido Dierickx

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 141-155

De relatie parlement-regering in België

Herman De Croo

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 157-164

Note sur le parlement et les mécanismes du pouvoir

François Perin

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 165-166

Naar een alternatieve Senaatsfunctie

Frank Swaelen

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 167-173

La rénovation du Parlement

Charles-Ferdinand Nothomb

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 175-179

lnformatiestromen en gegevensbanken inde parlementaire werkzaamheden

Louis Vanvelthoven

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 181-188

Massamedia en parlementaire verslaggeving

Jos Bouveroux

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 189-193

De programmabegroting als bruikbaar instrument voor de parlementaire controle

Georges Stienlet

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 195-204

Audit als functie van het Rekenhof

Jos Beckers

1989-06-29 Volume 31 • Issue 2 • 1989 • De herwaardering van het Belgisch parlement - La révalorisation du parlement belge • 205-225