• Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk

    Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk


Inleiding


Het referendum in de consensusdemocratie

Martin Rosema

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 5-11

Articles


Volksraadplegingen : kan België wat leren van Nederland ?

Jo Buelens

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 13-31

Onafhankelijke referendumcommissies : kenmerkend voor de Nederlandse consensusdemocratie

Philip Van Praag

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 33-51

'Handhaven' of 'herroepen' ? : De vraagstelling in twaalf gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen onderzocht

Mieke Beckers and Jaak Billiet

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 53-82

Essay


Naar een nieuw malgoverno ?

Steven Van Hecke and Wim Heylen

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 85-100

Symposium


Europese verkiezingen

Peter Bursens, Eelke Heemskerk, Steven Van Hecke, Rob Heirbaut, Bart Staes and Bob Van den Bos

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 101-120

De wetenschappelijke erfenis van Hans Daudt

Herman Lelieveldt, Hans Oversloot, Henk van der Kolk and Marcel Hoogenboom

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 121-137

Boekbespreking


Eppur si muove: De ontwikkeling van de welvaartsstaat : België en Nederland in vergelijkend perspectief

Wim Van Lancker

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 139-151

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2009-03-30 Volume 51 • Issue 1 • 2009 • Het lokale referendum in de praktijk • 153-155