• Volume 56 • Issue 2 • 2014

    Volume 56 • Issue 2 • 2014


Articles


Fiscale onrechtvaardigheid als argument in het belastingbeleid van de Vlaamse gemeenten

Bram Mahieu, Bruno Heyndels and Benny Geys

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 149-170

Juridische kwetsbaarheid en onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie

Arlo Poletti and Dirk De Bièvre

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 171-198

Subfederale vertegenwoordiging in federale systemen: de rol van diversiteit en nationale trots

Matthias Vileyn

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 199-227

Essay


Van sprookjesverklaringen voor de eurocrisis naar reëel inzicht: waaraan schort het werkelijk in de eurozone?

Geoffrey R.D. Underhill

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 231-251

Symposium


Waarheen met de verzorgingsstaat?

Romke van der Veen, Judith van der Veer and Mieke Vogels

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 253-267

Onderzoek uitgelicht


De veranderde invloed van Europese integratie op het nationale migratiebeleid

Saskia Bonjour and Maarten Vink

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 269-271

De perceptie van etnische diversiteit en negatieve houdingen ten opzichte van immigranten: een multilevelanalye van Belgische gemeenten

Marc Hooghe and Thomas de Vroome

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 272-274

Het immigratie- en integratiedebat in Nederland: reacties op de komst van anti-immigratiepartijen

Sjoerdje van Heerden, Sarah L. de Lange, Wouter van der Brug and Meindert Fennema

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 275-277

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2014-06-29 Volume 56 • Issue 2 • 2014 • 279-281