• Volume 43 • Issue 4 • 2001

    Volume 43 • Issue 4 • 2001


Articles


Het politiek gebruik van internet naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000

Marc Hooghe and Patrick Stouthuysen

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 507-527

Consociationalism : Theoretical Development Illustrated by the Case of Belgium

Tom Knappskog

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 529-550

On the Theoretical Acknowledgement of Diversity in Representation

Petra Meier

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 551-570

Vertegenwoordiging in vrouwelijk meervoud : Behartiging van vrouwenbelangen en 'vrouwelijke' vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, 1995-1999

KAren Celis

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 571-594

Het Belgische kiessysteem : de klassieke en alternatieve methode D'Hondt

Patrick Vander Weyden

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 595-616

Kritische Theorie en Globalisering : Op weg naar een beter begrip van Multi-Level Governance

Wouter De Vriendt

2001-12-30 Volume 43 • Issue 4 • 2001 • 617-638