Articles

1995 results

Les incidences politiques du plurilinguisme

Roland Ruffieux

2021-06-29 Volume 4 • Issue 3 • 1962 • 259-270

Premier regard sur la campagne législative à la RTB

Gabriel Thoveron, Claude Geerts, Roselyne Dartevelle-Bouillin and J.M. Nobre-Correla

2021-06-29 Volume 14 • Issue 2 • 1972 • 343-361

Les élections législatives du 10 mars 1974: Analyse des résultats

William Fraeys

2021-06-20 Volume 16 • Issue 3-4 • 1974 • 517-535

Fondamentalisme et Science politique de langue française

Pieter Duclos

2021-06-14 Volume 7 • Issue 4 • 1965 • 305-314

Etat, bureaucratie, démocratie, dans la théorie marxiste

Kostas Papaioannou

2021-06-14 Volume 7 • Issue 4 • 1965 • 315-328

Ontstaan en eerste ontwikkeling van de planificatie in Soviet-Rusland

J. Tassin

2021-06-10 Volume 12 • Issue 2 • 1970 • 159-169

Chronologie des faits

Editor Res Publica

2021-06-10 Volume 11 • Issue 5 • 1969 • Année politique 1967 • 823-862

Student unrest in Europe and America : some implications for Western society

James Robert Huntley

2021-06-10 Volume 12 • Issue 2 • 1970 • 171-184

La politique française de l'éducation et la formation des élites politiques en Afrique Noire (1940-1960)

G. Gosselin

2021-06-10 Volume 11 • Issue 4 • 1969 • 675-700

Conservatieven en ultra's in Amerika: The John Birch Society

Hugo Walschap

2021-06-10 Volume 11 • Issue 4 • 1969 • 663-673

De partijkongressen van de BSP sinds de tweede wereldoorlog : Proeve tot analyse naar frekwentie en besluitvorming

Hubert Lyben

2021-06-07 Volume 15 • Issue 4 • 1973 • Machiavel et sa réputation - De partijkongressen van de B.S.P. - Political associations in Spain - Le Président Nixon - Origines des techniques électorales • 701-724

Essai de visualisation des attitudes des principaux partis politiques belges

Henri Capron and Jean-Louis Kruseman

2021-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 1982 • Politieke macht en sociaal-economische status - La composition des listes électorales - 8 november 1981 • 23-48

Kwantitatieve en kwalitatieve toezichtsproblemen ten aanzien van de gefusioneerde gemeenten

J. Troosters

2021-05-31 Volume 24 • Issue 3-4 • 1982 • De fusie van gemeenten in België : een evaluatie na vijf jaar - La fusion des communes en Belgique : Une evaluation apres cinq ans • 609-624

Bibliographïe de l'année politique 1981

Wladimir S. Plavsic

2021-05-25 Volume 24 • Issue 2 • 1982 • Politiek jaarboek - Année politique 1981 • 371-391

Vertegenwoordigende claims en de substantiële vertegenwoordiging van vrouwen in de Kamer

Silvia Erzeel

2021-04-27 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 429-450

Voorstel tot een historische kritiek van het neoliberalisme

Lars Cornelissen

2021-03-15 Volume 60 • Issue 2 • 2018 • 57-82

TTIP, business as usual? Europees handelsbeleid en zijn democratische legitimiteit

Joke Matthieu

2021-03-15 Volume 60 • Issue 2 • 2018 • 29-56

Twee handen op één buik ? Hoe en waarom de mediatisering van de Vlaamse politiek en particratie hand in hand gaan

Peter Van Aelst

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 347-371

Het potentieel van denktanks als strategische partner in beleidsvorming

Bert Franssen and Darren Halpin

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 407-409

La Belgique confédérale wil unitair beleid voeren zonder democratie

Wilfried Dewachter

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 375-386

Ze halen hun slag wel thuis: over particratie en het aanpassingsvermogen van Belgische partijen

Jean-Benoit Pilet and Petra Meier

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 321-345

De revolutie eet haar eigen kinderen op

Marc Hooghe

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 394-396

Is de politieke wetenschap de voeling met de politieke praktijk kwijt ?

inleiding

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 387

Politicologie en politici, twee aparte werelden

Carl Devos

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 400-402

Waarom Dewachter gelijk heeft

Bart Maddens

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 397-399