• Volume 31 • Issue 1 • 1989

    Volume 31 • Issue 1 • 1989


Articles


Het Belgisch beleid inzake de erkenning van China

Jörgen Oosterwaal

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 3-22

Centralisation et décentralisation en Europe de l'Ouest : esquisse d'une problématique

Daniel-Louis Seiler

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 23-34

Gesprekken tussen federalisten in de jaren zestig : De Vlaamse Volksbeweging op zoek naar bondgenoten in Wallonië

Luc Vandeweyer

1989-06-29 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 35-48

Een vaderland om te beminnen ?: Het nationale bewustzijn van Vlaamse laatstejaarsscholieren

Bart Maddens

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 49-73

Werkloze jongeren : links, rechts of apathisch? : Een onderzoek naar de invloed van werkloosheid op de politieke en maatschappelijke opvattingen van jongeren

Hans De Witte

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 75-94

Politieke betrokkenheid en activiteit in Nederland 1973-1986

Peter Castenmiller and Paul Dekker

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 95-110

Fiscaliteit en politiek : het lokaal niveau : Een analyse in de 308 Vlaamse gemeenten

Johan Ackaert

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 111-129

Bibliografie


Selectie uit de toegestuurde werken. - Sélection des livres reçus. - Selection from the received books

Editor Res Publica

1989-03-30 Volume 31 • Issue 1 • 1989 • 131-133