• Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali

    Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali


Articles


Les groupements européens de partis politiques

Paul Claeys and Nicole Loeb-Mayer

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 559-577

Citizenship, direct elections and the European Parliament

Juliet Lodge and Valentine Herman

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 579-605

De vertekening van de uitspraak van het kiezerskorps bij de verwerking Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 197 6

Patrick Senaeve

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 607-622

La controverse de la "Culturalisation" ou de la "Régionalisation" des crédits budgétaires

Philippe Quertainmont

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 623-643

L'expérience des sections

Claude Courtoy

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 645-659

Spinoza over democratie en godsdienst

B.J. De Clercq

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 661-671

Documentation/Documentatie


De politologie aan de Belgische universiteiten

Editor Res Publica

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 675-683

Bibliografie


Lijst van de doctoraten in of betreffende Politieke Wetenschap die aan de Belgische Universiteiten tijdens het academiejaar 1975-1976 verdedigd werden

Editor Res Publica

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 685-686

In Memoriam


Ter herinnering aan Voorzitter Theo Luykx

H. Van Hassel

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 551

De wetenschappelijke activiteit van wijlen Prof. Dr. Theo Luykx

Editor Res Publica

1977-12-30 Volume 19 • Issue 4 • 1977 • Spinoza - Culturalisation ou régionalisation - Les élections européennes - Imperiali • 553-556