• Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge

    Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge


Articles


De evolutie van de rol der partijen in het Belgische parlementaire regeringssysteem

Els Witte

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 7-33

De stemmingen over het investituurdebat in Kamer en Senaat (1944-1979)

Luk Holvoet

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 35-76

L'absentéisme parlementaire : Diagnostic et remèdes

Françoise Drion

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 79-100

Parlementaire kritiek op het functioneren van het parlement

Guido Verhaegen

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 101-121

Le rôle des commissions dans le travail parlementaire

Marc-Antoine Pierson

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 123-130

De fractieleider : Knelpunt of knooppunt in het parlementair gebeuren ?

Herman De Croo

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 131-147

L'espace idéologique au Parlement belge : Une approche comparative

Guido Dierickx and André-Paul Frognier

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 151-176

Het stemgedrag in het parlement : Onderzoek in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de periode 1954-1965

Etienne Langerwerf

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 177-188

De effectiviteit van wetsvoorstellen en amendementen als parlementair wetgevend initiatief

Edi Clijsters, Willy Van Schoor and Vic Meeusen

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 189-212

De kans van het parlementair wetgevend initiatief inzake verkiezingsorganisatie

Louis Masureel

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 213-222

Parlementaire en buiten-parlementaire activiteiten van Vlaamse volksvertegenwoordigers

Lieven De Winter

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 223-257

Parlementaire debatten en politieke taal

Guido Dierickx

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 259-288

Bibliografie


Bibliografie van de studie van het Belgisch Parlement

Marc Willems

1980-06-29 Volume 22 • Issue 1-2 • 1980 • Het Belgisch parlement - le parlement belge • 289-301