• Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld

    Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld


Articles


Europa en de wereld : de eeuwige machtsvraag

Jan Orbie and Sophie Vanhoonacker

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 85-98

De Europese Unie in internationale milieuonderhandelingen : Wat verklaart de onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar?

Tom Delreux

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 99-121

De Europese Commissie en het EU-Raadssecretariaat in het GBVB

Hylke Dijkstra

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 123-147

De Europese Unie: een strategische militaire actor? : Tsjaad als testcase

Sven Biscop and Alexander Mattelaer

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 149-166

Boekbespreking


Waarom delen met zo velen? : De spanning tussen de uitbreiding en de verdieping van de Europese Unie

Jan Beyers

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 193-206

Essay


Het is stil waar het nooit waait : Online politieke fora als bakermat van publieke opinie

Peter Thijssen

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 169-178

Symposium


Schrijven is blijven of toch maar publish or perish? : Wetenschappelijk publiceren in het Nederlands

Stefaan Walgrave, Hans Oversloot and Patrick Stouthuysen

2008-06-29 Volume 50 • Issue 2 • 2008 • Europa en de wereld • 179-191