• Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview

    Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview


Articles


Van devaluatie tot euro : Het economische en meer bepaald het monetaire beleid van België 1980-2000

Alfons Verplaetse

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 3-21

De (on)macht van de Eerste Minister : Een a-wetenschappelijke ervaringsbenadering

Jean-Luc Dehaene

2001-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 23-32

Vice-Premiers en kernkabinetten : Een evaluatie van deze innovaties

Willy Claes

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 33-43

Hoe machtig is een minister ? : De politicus in de netwerkmaatschappij

Mark Eyskens

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 45-63

Het Parlement op het einde van de twintigste eeuw : Mogelijkheden en begrenzingen

Frank Swaelen

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 65-87

Les changements en Belgique de 1980 à 2000 : La vue d'un président de parti

Philippe Busquin

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 89-96

Het aandeel van de Volksunie in de federalisering van België in de jaren 80 en 90 : Een getuigenis.

Hugo Schiltz

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 97-103

Vakbonden en sociaal overleg in het laatste kwart van de XX° eeuw

Willy Peirens

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 105-117

BEKNOPT STATISTISCH OVERZICHT - TABLEAU STATISTIQUE SYNOPTIQUE - A CONCISE STATISTICAL OVERVIEW

Peter Biondi, Wilfried Dewachter, Stefaan Fiers and Bram Wauters

2000-03-30 Volume 42 • Issue 1 • 2000 • Res Publica Belgica 1980-2000 : statistical overview • 119-163