• Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld

    Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld


Inleiding


Woord vooraf

Joop Van Holsteyn and Johan Ackaert

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 5-7

De leiderschapsstijl van Leterme en het falen van de staatshervorming

Tobias Van Assche

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 97-114

Articles


Stemrecht, stemplicht, opkomstplicht : inleiding tot het debat

Arend Lijphart

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 9-18

Nieuwe vragen, oude antwoorden : Het debat over de opkomstplicht in Nederland

Galen Irwin and Joop Van Holsteyn

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 19-43

Opkomstplicht in Vlaanderen: een gespreide slagorde ? : Onderzoek naar de gelaagdheid van houdingen ten aanzien van de opkomstplicht

Dries Verlet, Ann Carton and Marc Callens

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 45-71

Opkomstplicht : stimulans of frustratie ? : Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie

Tom Van Der Meer and Jan Van Deth

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 73-93

Symposium


De Europese Unie na Lissabon : is het glas halfvol of halfleeg ?

Hendrik Vos and Ivo Belet

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 115-126

De Stem van de St(r)aat

Joris Verhulst and Stefaan Walgrave

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 133-135

Onderzoek uitgelicht


Het 'Meerlaags Parlementair Veld' in de Europese Unie : naar een reconstructie van parlementaire soevereiniteit in meerlaags bestuur

Ben Crum and John Erik Fossum

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 127-129

Hulp voor kiezers in referendums : is de Informatie en Keuze Enquête een steun voor niet-geïnformeerde of juist voor geïnformeerde kiezers ?

Peter Neijens and Claes De Vreese

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 130-132

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Publica

2010-03-30 Volume 52 • Issue 1 • 2010 • De opkomstplicht : de betekenis van zachte dwang ontrafeld • 137-139