• Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985

    Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985


Articles


overzicht van het Belgische politiek gebeuren in 1985

Mark Deweerdt

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 365-420

Statistisch overzicht van het politieke jaar 1985

Mieke Verminck

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 421-439

Belgian Politics in 1985 : «No Turning Back»

Jozef Smits

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 441-474

Consensus en oppositie in het Belgisch parlement tijdens een verkiezingsjaar : Onderzoek op basis van het stemgedrag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 1985

Mieke Verminck

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 475-187

De regeringsvormingen eind 1985

Mark Platel

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 489-502

Morphologie des partis politiques francophones en 1984 et 1985

Ivo Vanpol

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 503-541

De politieke opiniepeilingen in België in 1985

Ivo Vanpol

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 571-586

Bibliografie


CLASSIFICATIESCHEMA VOOR DE INVENTARIS VAN DE OPINIEPEILINGEN EN DE BIBLIOGRAFIE. SCHEMA DE CLASSIFICATION POUR L'INVENTAIRE DES SONDAGES D'OPINION ET POUR LA BIBLIOGRAPHIE. CLASSIFICATION SCHEME FOR THE INVENTORY OF OPINION POLLS AND FOR THE BIBLIOGRAPHY

Editor Res Publica

1986-09-29 Volume 28 • Issue 3 • 1986 • Politiek jaarboek - Année politique 1985 • 547-569