About this Journal

Online archief: 1959 - 2018

Res Publica was een politiek-wetenschappelijk tijdschrift dat in 1959 voor het eerst verscheen en tot 2019 zou blijven bestaan. In die 60 jaar onderging het tijdschrift verschillende evoluties. Het eerste nummer werd uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek. Het was het tijdschrift van de Belgische politicologen en tot einde van de jaren 1970 werd bijna uitsluitend in het Frans gepubliceerd. In die dagen publiceerden zelfs Franse supersterren van de politieke wetenschap zoals Raymond Aron en Maurice Duverger in het tijdschrift. Pas in 1962 verscheen de eerste Nederlandstalige bijdrage. Het aantal Nederlandstalige artikels nam daarna stelselmatig toe tot Res Publica een echt tweetalig tijdschrift werd. Toen prof. Wilfried Dewachter hoofdredacteur werd onderging het tijdschrift heel wat veranderingen. Res Publica evolueerde onder hem ook tot het tijdschrift van voornamelijk Vlaamse politicologen. Het aantal Franstalige bijdragen nam af en in 2006 verscheen het laatste artikel in het Frans. Toen de uitgevers van het tijdschrift (VPW) in 2008 beslisten om samen te werken met de Nederlandse Kring van politicologen (NKWP) groeide Res Publica uit tot het belangrijkste Nederlandstalig tijdschrift over politiek in de Lage Landen. Het zou blijven bestaan tot 2019. In dat jaar werd Res Publica omgedoopt tot het Engelstalige Politics of the Low Countries.

  • Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited

    Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited


Articles


De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited

Karel Van Nieuwenhuyse, Stefaan Fiers and Frederik Verleden

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 302-317

Ze halen hun slag wel thuis: over particratie en het aanpassingsvermogen van Belgische partijen

Jean-Benoit Pilet and Petra Meier

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 321-345

Twee handen op één buik ? Hoe en waarom de mediatisering van de Vlaamse politiek en particratie hand in hand gaan

Peter Van Aelst

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 347-371

Essay


La Belgique confédérale wil unitair beleid voeren zonder democratie

Wilfried Dewachter

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 375-386

Symposium


Is de politieke wetenschap de voeling met de politieke praktijk kwijt ?

inleiding

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 387

Politicologie hoeft niet ten dienste te staan van de politici

Kris Deschouwer

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 388-390

Relatie politicologie-politiek is veranderd, maar niet verslechterd

Stefaan Walgrave

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 391-393

De revolutie eet haar eigen kinderen op

Marc Hooghe

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 394-396

Waarom Dewachter gelijk heeft

Bart Maddens

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 397-399

Politicologie en politici, twee aparte werelden

Carl Devos

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 400-402

Slechts nu en dan een bui

Joop van Holsteyn

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 403-405

Onderzoek uitgelicht


Het potentieel van denktanks als strategische partner in beleidsvorming

Bert Franssen and Darren Halpin

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 407-409

Parlementarisering als tweerichtingsverkeer : een verklaring voor voorafgaande parlementaire consultatie bij militaire operaties

Daan Fonck and Yf Rekers

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 410-412

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2018-12-30 Volume 60 • Issue 4 • 2018 • De macht van partijen in België sinds 1981 - particratie revisited • 413-415