• Volume 49 • Issue 4 • 2007

    Volume 49 • Issue 4 • 2007


Editoriaal


Editoriaal

Carl Devos

2007-12-30 Volume 49 • Issue 4 • 2007 • 554-557

Articles


Klasse is niet dood - Zij is levend begraven : Klassengebonden stemgedrag en cultureel stemgedrag in westerse samenlevingen (1956-1990)

Jeroen Van Der Waal, Peter Achterberg and Dick Houtman

2007-12-30 Volume 49 • Issue 4 • 2007 • 559-576

Coalitiesteun in Antwerpen, Hasselt en Oostkamp : De invloed van politieke ontevredenheid, politiek wantrouwen en etnocentrisme vergeleken

Marc Swyngedouw, Koen Abts and Jarl Kampen

2007-12-30 Volume 49 • Issue 4 • 2007 • 577-601

La parité linguistique au sein du conseil des ministres

Min Reuchamps

2007-12-30 Volume 49 • Issue 4 • 2007 • 602-627

NAFTA versus NAALC : de mediërende rol van de sociale clausule ten aanzien van de effecten van vrijhandel

Montserrat González Garibay

2007-12-30 Volume 49 • Issue 4 • 2007 • 628-658