• Volume 53 • Issue 4 • 2011

    Volume 53 • Issue 4 • 2011


Articles


Negen argumenten voor en tegen het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd

Henk van der Kolk and Kees Aarts

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 385-405

Samen naar de kiezer : de vorming van pre-electorale allianties tussen CD&V en N-VA en tussen SP.a en Groen! bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006

Tom Verthé and Kris Deschouwer

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 407-428

Vertegenwoordigende claims en de substantiële vertegenwoordiging van vrouwen in de Kamer

Silvia Erzeel

2021-04-27 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 429-450

Essay


Heeft het klimaat nood aan consensus? : Pleidooi voor een politiek van het denkbare

Gert Goeminne

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 453-466

Symposium


Besturen zonder regering?

Marc Hooghe, Koen Schoors and Derk-Jan Eppink

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 467-479

Onderzoek uitgelicht


De inhoud maakt verschil : de dynamiek van parlementair vraaggedrag in België en Denemarken

Rens Vliegenthart and Stefaan Walgrave

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 481-483

Vetospelers en kieshervorming in België

Marc Hooghe and Kris Deschouwer

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 484-486

De Derde Weg en de sociaaldemocratie : de juiste weg voorwaarts ?

Hans Keman

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 487-489

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2011-12-30 Volume 53 • Issue 4 • 2011 • 491-492