• Volume 58 • Issue 1 • 2016

    Volume 58 • Issue 1 • 2016


Articles


Het effect van politieke sofisticatie op de (intentie tot) opkomst bij eerste- en tweederangsverkiezingen in België en Nederland

Dieter Stiers

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 5-36

Impact en haalbaarheid in politieke theoriën

Stijn Koenraads

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 37-57

Naar een voorwaardelijk model van ongelijkheid in vertegenwoordiging : Een onderzoek naar het moderatie-effect van beleidsdomeinen op ongelijkheid in beleidscongruentie

Christophe Lesschaeve

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 59-80

Essay


Wat te zeggen ? : Tolerantie en vrijheid van meningsuiting na Parijs

Floris Mansvelt Beck

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 83-99

Symposium


De publieke rol van politicologen

Mark Bovens, Tom van der Meer and Marc Hooghe

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 101-117

Onderzoek uitgelicht


Het effect van gemeentegrootte en lokale mandaten op het electorale succes van Belgische/Vlaamse verkiezingskandidaten : een multilevelanalyse

Gert-Jan Put and Bart Maddens

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 119-121

Geen woorden maar daden : Stemmen linkse en rechtse populisten hetzelfde in de Tweede Kamer?

Simon Otjes and Tom Louwerse

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 122-124

Partijlidmaatschap, nabijheid bij een politieke partij en politiek vertrouwen : een analyse van de European Social Survey, 2002-2010

Marc Hooghe and Anna Kern

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 125-127

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Res Publica

2016-03-30 Volume 58 • Issue 1 • 2016 • 129-130