• Volume 51 • Issue 2 • 2009

    Volume 51 • Issue 2 • 2009


Articles


Eén kloppend hart voor de EU ? : Waarom twaalf lidstaten supranationale of intergouvernementele integratie prefereren voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid

Evi Roelen

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 165-198

Het Verdrag van Lissabon in het nieuws : Een crossnationale analyse van nieuwsframes in de kwaliteitspers

Anna Van Cauwenberge, Dave Gelders and Willem Joris

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 199-216

De proliferatie van regionale integratie en het unieke karakter van de EU als wetenschappelijk probleem

Luk Van Langenhove

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 217236

Boekbespreking


De Verenigde Naties als ideeënfabriek : Het United Nations lntellectual History Project

Francis Baert

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 271-283

Essay


Het islamdebat in Nederland : van exceptionalisme tot convergentie ?

Peter Demant

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 239-256

Symposium


Politicologen en media

Dave Sinardet and Peter Vandermeersch

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 257-269

Auteursinfo


Auteursinfo

Editor Publica

2009-06-29 Volume 51 • Issue 2 • 2009 • 285-286